Anneau de levage en anglais: Nola da 'lifting ring' izeneko hiztegia? (Translation: Anneau de levage in English: What is the translation for 'lifting ring' in Basque?)

1. English translation for 'lifting ring' in Basque

Ingelera dauden hizkuntza batetik bestearentzako itzulpenak aurkitzea ez zaigu beti erraz egiten. Hala ere, praktikan jarrita, erabilera komunak duen termino batzuk ongi ezagutzen ditugun ala ezagutzen dugun ere ingelesezko itzulpena sarean bil dezakegu. Beraz, berretsi dezagun "lifting ring" hitza zer esan nahi duen. "Lifting" hitzak "igotzea" edo "korpetan jartzeko" esan nahi du, eta "ring" hitza "eraztuna" edo "sortzailea" esan nahi du. Bestalde, euskaldunek "lifting ring" izeneko terminoa "gurutzadura amaigabea" edo "korpetan jartzeko elkartea" bezala ulertzen dugu. Hala ere, gai hau begirunez azaldu behar dugu. Lifting ring terminoa industria-sektorean erabiltzen da, bereziki puntu birgaileak eta hankaketa lanetan, eta inportantea da termino horren ingelesezko itzulpenak erreferentzia egokia izan dezaten. Ondorioz, "lifting ring" hitzaren ingelesezko itzulpena "korpetan jartzeko elkartea" da euskaraz. Izan ere, ezagunak diren terminoak bilatu eta esanahi esanguratsuak eman nahi baditugu, ingelesezko itzulpenak eskuratzeko Interneteko itzultzaileak aukera erabakigarriak dituzte.

2. Basque equivalent of 'lifting ring' in English

2. Ingelesara, 'lifting ring' izeneko anneau de levage izan daitezkeen euskal adierazpenak Anneau de levage terminoa frantsesez dator, eta era berean ezaugarritzen duen pieza bat izaten da ere. Ekuazioa kontuan hartuz, zer da 'lifting ring' euskaraz? Euskaraz, erabilera arruntetan berdintzeko, 'lifting ring' izeneko terminoari "indez" edo "argindar-ondorio-betegarri" izenak ematen zaizkio. Hiztegi ofizialetan topatuko ditugun jatorrizko euskarazko itzulpenak horiek dira. Anneau de levage hitzaren euskarazko itzulpen hauetan, ekipamendu industrialetan gehien erabiltzen den pieza bat azaltzen da. Egitura metaliko baten gainean jartzeko erabiltzen da, azpimarratzeko ezartzeko edo lealetan jartzeko. Saniklegune desberdinetan, bai era fisikoan bai industrialean aukeratzen ditugu, eta tresna edo material guztietan beharrezkoak izaten dira. Garrantzia izan dezakeen oinarri batera geroztik, 'lifting ring' hiztegi euskarazko itzulpena ez dira ezingo izan dezakegu eskatzaileak baliatu behar diren emaitzen lortzeko. Beraz, 'lifting ring' izeneko terminoak euskaraz "indez" edo "argindar-ondorio-betegarri" izena hartzen du, eskuzabaltasuna erakusten duen pieza soila dena dela-eta.

3. Definition of 'anneau de levage' in English

3. 'Anneau de levage' Definition in English When it comes to the lifting and handling of heavy objects, the 'anneau de levage' plays a crucial role. But what does 'anneau de levage' actually mean in English? Well, the translation for 'anneau de levage' in Basque is 'lifting ring'. A lifting ring, sometimes referred to as an attachment point or a hoist ring, is a specialized device used to secure heavy loads during lifting operations. It is typically made of strong alloy steel and designed to withstand considerable weight. Lifting rings are commonly used in various industries such as construction, manufacturing, and logistics. They offer a safe and efficient method for attaching hooks or slings to lift heavy machinery, equipment, or other loads. The design of lifting rings allows for 360-degree rotation, enabling flexibility and ease of use. It's worth noting that lifting rings come in different sizes, weight capacities, and configurations, allowing for adaptation to specific lifting requirements. They undergo rigorous testing and adhere to industry standards to ensure reliable performance and utmost safety. In conclusion, when referring to 'anneau de levage' in English, the appropriate translation is 'lifting ring'. These essential devices contribute significantly to the smooth and secure lifting of heavy objects in various industries.

4. Meaning of 'anneau de levage' in Basque

Anneau de levage in Basque is translated as "gurpil angelu" or "gurpil-angelu sinalde" in the Basque language. The term "gurpil" means "wheel" and "angelu" refers to "lifting" or "hoisting". Therefore, when combined, "gurpil angelu" represents the concept of a lifting wheel or a hoisting wheel. The term "anneau de levage" is commonly used in the field of engineering and construction. It refers to a metal ring or loop that is specifically designed for lifting heavy loads. These lifting rings are typically made of high-strength materials, such as alloy steel, to ensure durability and safety. Lifting rings are widely used in various industries, including construction, manufacturing, and transportation. They provide a secure attachment point for cranes, hoists, and other lifting equipment, allowing for the safe and efficient lifting of heavy objects. It is essential to choose the appropriate lifting ring based on the specific requirements of the lifting operation. Factors such as load capacity, working environment, and attachment method should be considered to ensure the utmost safety and effectiveness. In conclusion, "anneau de levage" in Basque is translated as "gurpil angelu" or "gurpil-angelu sinalde". These lifting rings play a crucial role in various industries, enabling the safe and efficient lifting of heavy loads https://vista-ar.eu.

5. Translation of 'anneau de levage' to Basque

Anneau de levage, le terme utilisé en français pour désigner un dispositif de levage pratique et sûr, suscite souvent des interrogations quant à sa traduction en basque. En effet, le basque possède sa propre terminologie et il est important de savoir comment traduire correctement "lifting ring" en basque. La traduction de "anneau de levage" en basque est "gurpitza gurpil". Ce terme est largement utilisé dans l'industrie du levage et désigne un anneau métallique solide conçu pour supporter des charges importantes lors d'opérations de levage. Il est primordial de connaître la traduction précise de "lifting ring" en basque, car cela permet de faciliter la communication dans des environnements professionnels où la sécurité est essentielle. En utilisant le terme basque "gurpitza gurpil", vous pourrez échanger des informations sur les dispositifs de levage en toute précision. En conclusion, la traduction de "anneau de levage" en basque est "gurpitza gurpil". Grâce à cette traduction, il est possible de communiquer efficacement sur les dispositifs de levage en basque, renforçant ainsi la sécurité et la compréhension dans l'industrie.